Fotografiki wirażowane z Hattusza (Drzewo czerwone)