Skrypt scenariusza wernisażu wystawy przygotowanej przez Grupę Artystyczną TripletteGroup